4.1 Historisk oversikt

NB: Inventarnummer i tabellen nedenfor angis for lettere gjenfinning i katalogen. Etablissementnummer er ikke anførtfor inv.nr. innenfor 021501 Kaholmene, menfor alle andre etablissementer.